A Random Image

Takuu tuotteille

SafeWalk tuotteiden takuu kattaa tuotteiden valmistus- ja materiaaliviat takuun voimassaoloaikana. Tuotteiden todennäköisesti odotettavissa oleva käyttöikä on usein huomattavasti takuuta pidempi.

Takuuehdot tulostettavassa muodossa: www.safewalk.eu/takuu

SafeWalk takuuehdot kuluttajille

Voimassa tuotteille jotka toimitettu 2009 alkaen ja jotka on toimitettu näiden takuuehtojen voimassaoloaikana. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa takuuehtoja. Tuotteen osto/myyntihetkellä voimassa ollutta takuuta noudatetaan takuuasioissa. Tämä takuu on osoitteessa http://safewalk.eu/takuu

SafeWalk Ratkaisut Oy myöntää takuun joka koskee tuotteiden valmistus- ja materiaalivikoja tuotteen takuun voimassaoloaikana. Yksittäisten tuotteiden kohdalla voidaan antaa muille asioille takuu kuten alla olevassa taulukossa.
Valmistaja on esittänyt kirjallisessa aineistossa, joka voi olla saatavissa verkossa, kunkin tuotteen käyttötarkoituksen ja rajat käytölle. Jotkut tuotteet voivat olla alttiina voimakkaille luonnonvoimille. Kohtuullinen riskianalyysi on tehtävä. Valmistaja ja/tai myyjä ei vastaa siitä, että tuote soveltuu ostajan käyttötarkoitukseen. Alla kuvatut takuut koskevat vain tuotteita, joita on käytetty tarkoitetulla tavalla.

1 Takuuaika

Tuotteiden takuuajat ovat seuraavat

TuoteTakuu koskee **Takuuaika
Alumiiniset elementit ja rakenteetValmistus- ja materiaaliviat10 vuotta
Korroosio10 vuotta
ECOaurora valolistaValmistus- ja materiaaliviat10 vuotta
Valaisutehon säilyminen, max. 5% väheneminen10 vuotta
SähkötuotteetValmistus- ja materiaaliviat2 vuotta

2 Rajoitukset**

Epäolennaiset virheet tai poikkeamat tuotteessa, jotka ovat merkityksettömiä tuotteen arvon ja tarkoituksenmukaisen käytön kannalta, eivät kuulu takuun piiriin.
Takuu ei korvaa, mikäli vahinko tai tuotteen vika johtuu seuraavista:

  • Tuotetta on käytetty tai käsitelty virheellisesti tai ei-tarkoituksenmukaisesti, mukaan lukien tuotteen virheellinen varastointi tai tuotteeseen kohdistuneet liialliset iskut tai vääntö-, kierto- tai vetorasitus.
  • Tuote on joutunut satunnaisen tai ennustettavissa olleen onnettomuuden tai vahingon kohteeksi.
  • Tuotteen normaalista kulumisesta normaalissa käytössä.
  • Tuotettta, jota on muutettu.

Valmistaja ei ole missään tilanteessa tai mistään syystä johtuen ole muuten vastuussa tai muuten korvaus- tai hyvitysvelvollinen suorista-, välillisistä-, erityisistä- tai muista vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien se, että tuotetta ei ole voitu käyttää, ja mukaan lukien millainen tahansa liikevoittojen menetys ellei Suomen laista muuta johdu. Valmistajan vastuu takuun puitteissa on rajoitettu korkeintaan hintaan, jonka loppukäyttäjäasiakas on tuotteesta maksanut ellei laista muuta johdu.
Valmistajan takuu ei ole voimassa Suomen ulkopuolella.

3 Ilmoittaminen

Tuotteissa havaituista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava viipymättä myyjälle. Vika tai puute on mahdollisuuksien mukaan valokuvattava heti sen havaitsemisen jälkeen ja/tai muuten tarkkaan dokumentoitava.

4 Tutkiminen ja korvaus

Valmistajalla ja/tai hänen valtuuttamallaan taholla on mahdollisuus niin halutessaan tutkia vika, vaurio tai puute. Jos vaurion tai puutteen havaitaan johtuvan valmistajan virheestä, valmistajalla on oikeus oman harkintansa mukaan korjata tuote tai toimittaa tilalle uusi tuote tai tuotteen osa.

5 Muut takuut

Jos myyjän toimitukseen kuuluu asennustyö, tai asennustyön suorittaa muu kuin tuotteen myyjä, asennustyön myyjä vastaa itsenäisesti asennustyöstä ja voi antaa sille oman takuun. Valmistajan takuuta ja mahdollista takuuta asennustyöstä ei saa yhdistää.

Päiväys: 28.3.2010

Takuuta koskeva asiakirja loppuu tähän.


.

Vain tiedoksi

Alla olevat tiedot annetaan sitoumuksetta, eivätkä ole osa takuuta.
Tuotteiden odotettu kestävyys parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella on seuraava:

TuoteAsiaTieto kestävyydestäVaraus
Alumiiniset elementit ja rakenteetKorroosiominimi 30-50 vuotta merivesi ja merellinen ilmasto, teollinen ilmasto;
minimi 50-90 vuotta sisävedet ja maaseutuilmasto (”satoja vuosia”)
Leikkauspinnoissa voi esiintyä neulamaista onkalokorroosiota. Tutkimusten mukaan se ei heikennä rakennetta.
Mekaaninen kestävyysAlumiini kestää murtumatta noin 8% muodonmuutoksen.
ECOaurora valolistaValaisutehoOdotettavissa alle 10% väheneminen 20-30 vuodessa ulkona.

Mahdollisuus pilottiprojektiin
Valmistaja voi oman harkintansa mukaan tarjota yksittäisille loppukäyttäjäasiakkaille laajemman takuun pilottiprojekteissa, esimerkiksi kerätäkseen tietoja tuotteiden käytöstä ääriolosuhteissa. Tällaisia projekteja on valmistajalla rajallinen määrä vuodessa. – Jos käyttökohde on poikkeava, ja siitä saadut käyttökokemukset voivat olla hyödyllisiä, ota yhteyttä valmistajaan sopiaksesi asiasta.

SafeWalk Piharakenteet

SafeWalk Ratkaisut Oy logo
LaituriPohja kuuluu SafeWalk piharakenteiden tuotevalikoimaan.